Filosofisch Realisme en de Boslandschappen, vergezichten van schrijver en Meester-landschapschilder Jan G. Marque 22
Het Verrukkelijke Verval
Een schilderkundig onderzoek naar diepere aspecten binnen de landschapschilderkunst
Jan G. Marque

Als chaos ingekaderd wordt, laat Harmonia zich zien
Phanes, (tijdloos)Het inzichtelijk maken van de schijnbaar zichtbare chaos in klassieke landschapschilderkuns

Het 'Verrukkelijke Verval' van Jan G. Marque is een schilderkundig onderzoek, wat zich tot doel stelt een beeld te schetsen van de schijnbaar zichtbare chaos die te zien is in klassiek realistische landschapschilderijen.

Clair-obscur landschap - Jan G. Marque
Ingezoomd detail achtergrond van digitaal schilderij Chaos en Harmonia 1

Het inzichtelijk maken van de schijnbaar zichtbare chaos wordt mogelijk door in te zoomen in het landschap en daar te spelen met licht en kaders.
Gekozen is voor het boslandschap. Juist omdat in een stukje landschap met bomen en struiken, door hun wirwar van takken in samenhang met licht en schaduw, de schijnbaar zichtbare chaos als lijnenspel, direct te zien is, is het boslandschap een perfect medium voor het onderzoek.

De chaos in landschapschilderkunst is een schijnbare chaos. Eenmaal ingekaderd blijken de wirwar van takken weer een bepaalde harmonie te vertegenwoordigen.
Hoe dan ook, door het inzichtelijk maken van de schijnbare chaos in landschapschilderijen ontstaat er een intellectueel en gevoelsmatig spel tussen het waarnemen van Chaos en Harmonia.

Kaders of geen kaders, dat is de vraag

Clair-obscur landschap - Jan G. Marque
Ingezoomd detail middenstuk van digitaal schilderij Chaos en Harmonia 1

De natuur is gestructureerd, maar kan chaotisch overkomen voor het menselijke oog zodra deze erop inzoomt. Dit geldt ook voor landschapschilderijen in het algemeen en boslandschappen in het bijzonder. Door in te zoomen in het boslandschap, worden lijnpatronen zichtbaar. Hoe meer bomen en struiken zichtbaar zijn, hoe meer chaos er lijkt te ontstaan.

Normaal gesproken valt de chaos niet echt op als men naar een landschapschilderij kijkt. De reden hiervoor is veelal vanwege het kader, de rand, van de gekozen ondergrond (meestal doek) waarop de voorstelling geschilderd is. Dit kader zorgt voor een evenwichtig beeld, balans en juiste verhoudingen en proporties. Ook is het kader er verantwoordelijk voor dat de zgn. gulden snede tot zijn recht komt. Je kan dus stellen dat het kader van de ondergrond, bij een normaal geschilderd klassiek realistisch landschap, bepaalt of het als evenwichtig wordt ervaren door de aanschouwer.

De praktijk

Clair-obscur landschap - Jan G. Marque
Digitaal schilderij Chaos en Harmonia 1

Het ontwerpen van digitale (bos)landschapsconstructies en produceren als digitaal schilderij, waarbij de vooraf ingekaderde harmonisch geconstrueerde compositie en symmetrie, die gebruikelijk is in de meeste landschapschilderijen, zo veel mogelijk los te laten. En door het gebruik van scherpe contrastkleuren vervolgens een spanningsveld laten ontstaan tussen voor en achtergrond.
Digitale schilderijen die in opdracht in olieverf op linnen kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast de vraag in achtnemen hoeverre het mogelijk is om het onoverkomelijke kader uit te sluiten. De chaos zal namelijk door welke kader ook weer in harmonie vervallen.


Visualisatie van digitaal schilderij Chaos en Harmonia 1

Clair-obscur landschap - Jan G. Marque
Ingezoomd detail achtergrond van digitaal schilderij Chaos en Harmonia 1

Vanaf de horizon zal het geschilderde boslandschap vooral geabstraheerde elementen laten zien, die zich naar de voorgrond toe, meer en meer als lijnvormige elementen zullen manifesteren.

Clair-obscur landschap - Jan G. Marque
Ingezoomd detail middenstuk van digitaal schilderij Chaos en Harmonia 1

De schijnbare chaos wordt op deze manier zichtbaar in een samenspel van lijnen en gevormde vertakkingen, in samenhang met levendige lichtaccenten en schaduwpartijen.

Clair-obscur landschap - Jan G. Marque
Digitaal schilderij Chaos en Harmonia 1

Pas als er weer gekozen wordt voor een kader, kan er na de inkadering eventueel weer sprake zijn van een boslandschap, al dan niet met een evenwichtige symmetrische compositie.
In het geval van de digitale schilderijen Chaos en Harmonia I t/m V kan je zelfs spreken van twee kaders, de zwarte voorgrond en het kader van de ondergrond.

Ik ben helaas genoodzaakt om de meeste schilderijen in eerste instantie digitaal maken, aangezien de hoge materiaalkosten om dit onderzoek in olieverf op linnen uit te voeren voor mij financieel niet haalbaar is.
Wel is het mogelijk om deze digitale kunstwerken in opdracht voor u in olieverf op linnen te schilderen. Het formaat van een geschilderd exemplaar kan vanaf 80x100cm. De prijs zal €1950,00 bedragen. Dit is exclusief eventuele lijst.
Bij interesse kunt u het contactformulier invullen, dan zal ik zo spoedig mogelijk antwoorden.


Hieronder kunt u nog meer voorbeelden vinden van het schilderkundig onderzoek

Clair-obscur landschap - Jan G. Marque
Digitaal schilderij Chaos en Harmonia 2


Clair-obscur landschap - Jan G. Marque
Digitaal schilderij Chaos en Harmonia 3


Clair-obscur landschap - Jan G. Marque
Digitaal schilderij Chaos en Harmonia 4


Clair-obscur landschap - Jan G. Marque
Digitaal schilderij Chaos en Harmonia 5