Woord en Beeld 8 - Filosofisch Realisme en de Boslandschappen, vergezichten van schrijver en Meester-landschapschilder Jan G. Marque
Filosofisch Realisme
Kunstwerk in Woord en Beeld 8

Expositie Filosofisch Realisme Jan G. Marque Galerie Erté Fine Arts

Een Natuurfilosofische avondwandeling in woord en beeld; geïnspireerd door mijn onderzoek naar het Nederlandse vrijmetselaarsrituaal uit de 18e eeuw.


1

Omega in Alpha

Mons Magorum Invilibilis; de onzichtbare magische berg, ofwel een oude samengestelde rotsformatie wat alleen door hen aanschouwd kan worden die het geheim reeds kennen, zou onder het toeziend oog van de zon en de maan een wereld van kennis moeten openbaren aan de neofiet. Om het voorportaal van deze berg te kunnen betreden dient hij, de oprechte zoeker, de geroepene, in het bezit te zijn van wat de magiërs het "Licht van de Natuur" noemen. En om deze te kunnen bezitten moet hij het eerst zien te vinden.

Ziedaar, nu kent u de reden van mijn aanwezigheid in deze desolate omgeving drie dagen geleden. Omringd door overgeleverde verhalen, tot leven komend door subjectieve zinnebeelden en aangewakkerd door gerichte symboliek, probeerde ik tijdens een avondwandeling het mysterie van de berg te ontdekken.
Om dit te kunnen bereiken moest ik volgens ingewijden in het midden van de tuin der filosofen, een ruig natuurgebied omringd door een hoge ondoordringbare heg, een eeuwenoude holle eik zien te vinden, althans de fontein die aan zijn voeten lag.
Alvorens toegang te kunnen verkrijgen tot deze tuin door middel van drie sleutels, moest ik eerst mijn wapens en mijn onafhankelijkheid achterlaten. Een moeilijk obstakel.

De tuin der filosofen was ingericht als een doolhof met maar één juiste weg naar het midden. Hier was ik op voorbereid en het duurde dan ook niet lang voor ik de eik gevonden had. De boom was inderdaad hol, maar waar ik ook keek, er was geen fontein te bekennen. Tot mijn verbazing was ik niet alleen. Er stonden vier blinde mannen te schoffelen in hun zoektocht naar de fontein en drie anderen die zochten zonder te graven.
Ik bleef nog een tijdje naar dit bizarre tafereel kijken en vroeg me af of ik in de maling werd genomen. Hoezo een fontein die me een magische berg zou laten zien? Geagiteerd en enigszins gefrustreerd draaide ik me om. Ik had bijna besloten om terug te keren naar huis toen er een in het zwart geklede figuur opdoemde uit de groene achtergrond. Eenmaal in het zicht van mijn werkelijkheid zag ik dat het een man was. Hij droeg een witte insigne waarop in zwarte letters 'Kozyrev de Haan' stond.
"Zoekt gij de steen?" sprak hij krachtig. Aangezien ik een fontein zocht antwoordde ik natuurlijk met nee. "Ah, dat is het juiste antwoord," zei hij. "Want de steen is geen steen en dat weten is een schaars goed dezer dagen." Niet wetend wat hij hiermee bedoelde knikte ik aarzelend glimlachend. "Noem me maar Nikolai," zei hij en wenkte me hem te volgen.
Het volgende moment daalden we een wenteltrap af naar een ondergrondse ruimte het onbekende tegemoet.


2

Aarde

Mons Magorum Invilibilis; namelijk het uiteenvallen van de natuurstaat der dingen, zou ook deze avond het begin vertegenwoordigen van de eivormige ruimte. Het is: in het zicht der duisternis een raaf verorberen die de ingang versperd, de spin van subatomaire deeltjes op het juiste tijdstip, maar ook het herkennen en eerbiedigen van de hemellichamen. Echter, fotonen dalen niet verder af dan Gea het toelaat.

De treden volgden elkaar in rap tempo op en halverwege ontving ik van vier kruikdraagsters vier verschillende driehoeken. Eenmaal over de drempel vervaagde het geluid van onze voetstappen. Het enige wat voor een moment te horen viel was het zacht flakkeren van een eenzame kaarsstomp. Tot de deur met een dreun in het slot viel en ik van schrik een kreet slaakte. De ruimte was warm, koud, droog en nat tegelijk en in de hoek lag het ontbindende lichaam van een dode koning. De geur van zwavel overheerste en zwijgzaam haalde Nikolai een zandloper uit zijn binnenzak, plaatste het op een kleine tafel die zich in het midden van de ruimte bevond, en zuchtte.
"Ga zitten," zei hij, terwijl hij me een ongepolijste stenen zetel aanbood. "Geniet van de levendmakende krachtige bemiddelaar die de vier driehoeken kan verbinden en samenhouden." Hij draaide de zandloper om en vervolgde; "kom, laten we wat nuttigen van het beste wat ik je te bieden heb." Het bleek te gaan om een karige maaltijd van droog brood wat we in zout doopten en met wat water wegspoelden. Na de laatste hap pakte Nikolai mijn hoofd vast en fluisterde in mijn oor; "Saturnus," direct gevolgd door het met zijn wijsvinger schrijven van het woord 'Meditatio' op mijn voorhoofd.
De druk van zijn vinger tintelde nog na toen ik plots overmand werd door vermoeidheid. Een gaap volgde en mijn ogen vielen dicht. Toen ik weer wakker werd, niet wetende hoeveel tijd er verstreken was, was al het zout verdwenen en lag er een ei voor me op tafel. Het was ingekapseld in wat Nikolai het 'Onbeschreven Boek van de Natuur' noemde. Ik keek er een aantal seconden verbaast naar toen Nikolai me een vurig zwaard overhandigde en zei; "Bijna niets staat je in de weg om deze ondergrondse ruimte te verlaten. Je hoeft alleen maar het ei doormidden te hakken en de deur zal zich openen."
Ik hield het zwaard stevig vast en sloeg zonder na te denken met een welgemikte slag. Het ei brak doormidden en tot mijn verbazing bloedde er verblindend licht uit van een groene leeuw, wat direct geabsorbeerd werd door het maagdelijke witte papier.
"Ga nu en vervolg je weg met waakzaamheid en volharding," brulde Nikolai. "Dan zul je in staat zijn de steen te vinden. En laat je door niemand verleiden tot iets anders, de steen is geen steen."

De laatste korrel zand bereikte de bodem en ik vervolgde aarzelend mijn weg over de nu opwaartse treden, om eenmaal bovengekomen te ontdekken dat ik een ster in mijn handen hield.


3

Lucht

Mons Magorum Invilibilis; ook wel het inpassen van verstandelijke vermogens in andere golflengtes, kan weliswaar leiden tot nieuwe inzichten, maar is ook in staat de dingen zo voor te stellen als ware het spiegelingen van één en hetzelfde. Het is: intentie, het weten waarom twee witgekleurde vogels op dit moment uitvliegen, torsiegolven, maar ook het juist vasthouden van de caduceus.

De tuin was nergens meer te bekennen. Zo ver het oog reikte een lege vlakte. Zwarte en witte velden, geflankeerd door een Blauwgroen en een Geeloranje leger roerloos voor zich uitstarend. De spiraalvormige trap die eerder alleen van het aardoppervlak naar beneden voerde, liep nu verder door naar boven alsof het de hemel wilde bestormen. Vanuit de diepte echode de stem van Nikolai dat ik verder moest klimmen tot iedere trede beklommen was. Dit was gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Eenmaal boven keek ik enigszins aangedaan om me heen. Overal zag ik nog steeds leegte. Daar waar de legers ophielden, maar ook links van me, leegte. Toen ik eenmaal goed keek zag ik tot mijn opluchting aan mijn rechterzijde aan de horizon een grillige streep groen liggen, die door de heldere zonestralen mooi contrasteerde met zijn voorgrond. Het bleek de tuin te zijn waar de eik lonkte met zijn takken. Het werd van me gescheiden door de vlakte met de twee legers en een smal kabbelend beekje. Zonder te beseffen waarom ik hierboven stond, voelde ik intuïtief aan dat ik daar weer terug naar toe moest; de tuin met zijn oude boom.
Ik draaide me om en bij de eerste trede werd de heldere blauwe lucht verdreven door een snel opkomende storm. Binnen de kortste keren werd ik getrakteerd op een fikse hagelbui onder begeleiding van donder en bliksem. Ik daalde zo snel mogelijk af, maar grote hagelstenen welke met een enorme snelheid uit de hemel neervielen, probeerden me van mijn afdaling te weerhouden. Uiteindelijk belandde ik al struikelend met een paar blauwe plekken en schrammen toch op de begane grond.

De laatste hagelsteen bereikte de bodem, zonnestralen braken langzaam door het wolkendek en ik vervolgde mijn weg die moeizamer was en verder leek dan ooit tevoren.


4

Water

Mons Magorum Invilibilis; in ieder geval, die dingen die nog niet door de rede worden gekend, zorgen in dit stadium voor een windvacuüm, ware het niet dat de elementen hun weerslag blijven geven in het grote werk. Het is: het verenigen van het koninklijk paar, een simpele gyroscoop, maar ook het weten door wie en waarom de vijfgepunte kroon wordt opgetild.

Er hing een zoete geur in de lucht. Ik schopte de laatste hagelsteen weg en liep in de richting van het beekje, toen hoorngeschal mijn rust verstoorde. Het kwam ergens vanuit het Blauwgroene leger en werd direct beantwoord door een basale schreeuw van iemand uit het Geeloranje leger. Het volgende moment bewogen de beide legers zich voorwaarts. Met de wapens omhoog renden ze luidkeels op elkaar af met maar één doel: contact. Ik bevond me er tussenin. Angstvallig versnelde ik mijn pas tot ook ik aan het rennen was. In mijn ooghoeken zag ik een waas van kleuren naderen en rende zo hard als ik kon, maar insluiting leek onafwendbaar.
Het beekje kwam steeds dichterbij en in mijn gedachten had ik het al wel drie keer aangeraakt. Met mijn laatste adem sprong ik in het water, terwijl achter me de legers met een enorme klap op elkaar botsten en vochten als bezetenen voor een onbekende overwinning.
Toen ik boven water kwam draaide ik me om. Daar stond Nikolai. Onbekommerd wees hij naar een vlot dat een paar meter verderop aan de kant lag. Niet lang daarna, terwijl het gevecht nog in volle gang was, zette ik af en peddelde met mijn handen naar de overkant die niet ver was. Maar hoe snel ik ook peddelde, welke moeite ik ook deed, de overkant bewoog zich om onverklaarbare redenen steeds verder van me af; en al snel bevond ik me op een open zee. Er kwam een harde wind opzetten gepaard met donkere wolken waardoor de zee alsmaar woester werd. Met een sissend bijna knarsend geluid, flitste een bliksemschicht langs me heen, direct gevolgd door een oorverdovende donder recht boven me. Een ware uitputtingsslag volgde nu zware regen mijn lichaam tergde.
Niet wetende hoeveel tijd er verstreken was lukte het me met alle kracht die ik in me had om uiteindelijk toch de overkant te halen.
De laatste regendruppel bereikte de bodem en ik strompelde moedeloos de oever op, waar ik doodmoe op mijn knieën viel. Het Decorum was gevallen.

5

Vuur

Mons Magorum Invilibilis; beter nog, de ketel die niet te verwarren is met de graal, is ook nu nog het tafereel van kleine onvolkomenheden. Het is: een nest broedende vogels waarnemen, een eenhoorn die voor een rozenstruik ligt te rusten, het gesponnen web binnen de kosmische symfonie, maar vooral ook dat samenbrengen wat je lief hebt.

Nikolai stond naast me. Ik was terug bij de eik. Doorweekt. De storm klonk door op de achtergrond terwijl de achtergebleven wind, hoewel warmer, verder was aangewakkerd.
De zeven mannen die ik eerder deze avond gezien had hadden de fontein nog steeds niet gevonden. Er was er zelfs ïïn bijgekomen die ook naarstig zocht. De eik werd nu aan één kant vergezeld door een rozenstruik met gouden bladeren, die met haar zuivere witte en bloedrode rozen de bast van de boom tot vlak onder het bladerdek vulde. Aan de voet van de eik bubbelde nu een fontein die gevoed werd door de boom zelf. Het water, zilver gekleurd, stroomde kalm uit de holte om te worden opgevangen door een plas waar het deels langzaam verdween in de grond en deels omhoog werd gestuwd. Ik bukte, vouwde mijn handen tot een kelk en pakte wat van het zilveren vocht. Ik woog het en dronk er met volle teugen van. Zonder aankondiging openbaarde zich in de verte de magische berg voor me.
Direct na het ontwaren van de berg, terwijl het zilveren vocht nog steeds mijn lichaam voedde, veranderde het plotsklaps in een bittere substantie. Ik schrok van de smaak en spuwde het op de grond, terwijl de berg weer langzaam vervaagde. Dit herhaalde zich telkens als ik nieuw water woog en tot me nam. Één ding was in ieder geval zeker. Tussen de smaak van deze Ambrozijn door, had ik op de top van de berg druiven zien glinsteren in rood licht. Een opgeluchte glimlach verscheen om mijn lippen. De wandeling leek ten einde. Tot Nikolai zijn degen op mijn hart richtte, me de zeven vrije kunsten aanreikte en wees in de richting van de eik, waar Dionysos met zijn speelgoed speelde en zo een minstreel onderrichte.

De wind viel stil en toen ik omzag naar de boom en goed keek, nam ik de steen waar die geen steen was. Mijn kleren droogden en de oude eik die tot nu toe gezwegen had fluisterde me toe:

"Natura Concendente."


Jan G. Marque ©