Artikel Wat Is Inspiratie - Filosofisch Realisme en de Boslandschappen, vergezichten van schrijver en Meester-landschapschilder Jan G. Marque
Wat is inspiratie?

Als er aan mensen gevraagd wordt wat inspiratie is, dan geeft men maar al te vaak een voorbeeld van inspiratie, in plaats van een antwoord.
Als je 'het' ineens weet of, je wordt wakker om drie uur 's nachts en je 'moet' ineens werken. Volgens dit soort beschrijvingen komt de inspiratie dan ook vaak ineens na een wat het lijkt lang denkproces. Wellicht een verwarring of vereenzelviging met het welbekende "Eureka" moment.

Voor mij is het antwoord duidelijk
De zintuigen vergaren informatie die vervolgens opgeslagen wordt in de hersenen. Als we deze informatie terughalen door er aan te denken, dan noemen we dit herinneringen.
Nu denk ik dat mensen een soort vermogen bezitten wat net zo werkt als een wiskundeknobbel. Alleen dit vermogen is in staat de herinneringen, informatie, die in de hersenen besloten ligt, te koppelen tot nieuwe ideeën. Hoe groter dit vermogen, des te meer en hoe vaker je ideeën krijgt.

Dit betekent voor mij dat de inspiratie die mensen in het algemeen benoemen, in principe niet kan bestaan voor mensen met een groter vermogen. Aangezien je door het grotere vermogen altijd wel 'inspiratie' hebt. Je kunt moe of ziek zijn waardoor je fysiek niet in staat bent de gevonden ideeën uit te voeren, maar dit betekent niet dat het bewuste en onbewuste mentale (ideeën) proces stopt.
Inspiratie bestaat dan ook niet voor mij.

Inspiratie hangt nauw samen met de betekenis van het woord fantasie en het woord ontwerpen. Deze onderwerpen worden nader belicht op de pagina "Wat is fantasie? En haar relatie tot ontwerpen en inspiratie."


Jan G. Marque ©