Artikel PhdArts en Onderzoek - Betekenis van Kunst deel 1
De zin en onzin van de betekenis van kunst
Conceptgedachten over gematerialiseerde primaire vormen deel I
Jan G. Marque

Als een kunstenaar vanuit een basis, een grondfilosofie, theoretisch en/ of praktisch onderzoek doet om met een kunstuiting een eindresultaat, een kunstwerk, te realiseren, dan is de weg naar het eindresultaat toe de kunst, en het eindresultaat zelf in feite een nietszeggend schouwspel voor de verdere aanschouwers.
Andersom beredeneert; het kunstwerk (object), eindresultaat, is het begin van een totaal ander kunstwerk wat door de verdere aanschouwer ter plekke wordt gerealiseerd, maar in de meeste gevallen niets van doen heeft met het originele uitgangspunt van het kunstwerk.

Hieruit kan je opmaken dat als het om de overdracht van de betekenis van een kunstobject gaat, gezien vanuit de grondgedachte en betekenis die de kunstenaar zelf aan het werk toekent, iedere poging van een aanschouwer om vanuit eigen kennis en ervaring een kunstwerk te doorgronden, op basis van het kunstobject zelf, meestal zowel vergeefs als 'onzinnig' is. Alles in de buitenwereld is namelijk kunst te noemen vanuit het oogpunt van een aanschouwer, die vanuit eigen kennis en ervaring een willekeurig object probeert te doorgronden.

Wat de meeste mensen als kunst erkennen is dan ook zonder in het bezit te zijn van de grondgedachte en betekenis die de kunstenaar zelf aan het werk toekent, in positieve zin, in wezen niets meer dan een lege huls, net zo wit als een leeg canvas.
Een aanschouwer kan zich vervolgens wel een beeld schetsen van het eigenlijke kunstwerk door zelf onderzoek te doen naar de wijze waarop het eindresultaat tot stand is gekomen, veelal geholpen door o.a. kunstgeschiedenis en kunstfilosofie.

Kortom; de kern van kunst vanuit een basis is, hoe en vanuit welke grondgedachte van een kunstenaar een eindresultaat tot stand is gekomen, met de weg tot het eindresultaat, niet het eindresultaat zelf.
Of toch; de kunstenaar vermoord zijn kinderen, zodat de gematerialiseerde primaire vormen mentaal van eigenaar wisselen en de aanschouwer zelf de kunstenaar wordt.

Maar als de aanschouwer gezien kan worden als de kunstenaar, dan opent het wel de deur naar de vraag waarom er überhaupt zoiets als kunstgeschiedenis bestaat...


Jan G. Marque ©



Hieronder volgt een excerpt van het 'Verrukkelijke Verval'.

Het 'Verrukkelijke Verval' van Jan G. Marque is een schilderkundig onderzoek, wat zich tot doel stelt een beeld te schetsen van de schijnbaar zichtbare chaos die te zien is in klassiek realistische landschapschilderijen.

Visualisatie van digitaal schilderij Chaos en Harmonia 1

Clair-obscur landschap - Jan G. Marque
Ingezoomd detail achtergrond van digitaal schilderij Chaos en Harmonia 1

Vanaf de horizon zal het geschilderde boslandschap vooral geabstraheerde elementen laten zien, die zich naar de voorgrond toe, meer en meer als lijnvormige elementen zullen manifesteren.

Clair-obscur landschap - Jan G. Marque
Ingezoomd detail middenstuk van digitaal schilderij Chaos en Harmonia 1

De schijnbare chaos wordt op deze manier zichtbaar in een samenspel van lijnen en gevormde vertakkingen, in samenhang met levendige lichtaccenten en schaduwpartijen.

Clair-obscur landschap - Jan G. Marque
Digitaal schilderij Chaos en Harmonia 1

Pas als er weer gekozen wordt voor een kader, kan er na de inkadering eventueel weer sprake zijn van een boslandschap, al dan niet met een evenwichtige symmetrische compositie.
In het geval van de digitale schilderijen Chaos en Harmonia I t/m V kan je zelfs spreken van twee kaders, de zwarte voorgrond en het kader van de ondergrond.

Het volledige onderzoek kunt u hier vinden.


Hieronder kunt u nog meer voorbeelden vinden van het schilderkundig onderzoek

Clair-obscur landschap - Jan G. Marque
Digitaal schilderij Chaos en Harmonia 2


Clair-obscur landschap - Jan G. Marque
Digitaal schilderij Chaos en Harmonia 3


Clair-obscur landschap - Jan G. Marque
Digitaal schilderij Chaos en Harmonia 4


Clair-obscur landschap - Jan G. Marque
Digitaal schilderij Chaos en Harmonia 5