Artikel Parcivalius Parceval Perseval - Filosofisch Realisme en de Boslandschappen, vergezichten van schrijver en Meester-landschapschilder Jan G. Marque
De zoektocht van Parcivalius

Parcivalius wordt geboren onder het Alziend oog van Janus. Hij wordt vernoemd naar Julius, Romeins krijgsheer, en zijn ouders doen er alles aan hem in de voetsporen van zijn roemruchte naamgenoot te laten treden. Het ontbreekt hem dan ook aan niets: zijn onderdak is een riante villa, rustiek gelegen in de beveiligde zone binnen de stadsmuren, eten en drinken zijn er in overvloed en hij wordt opgeleid door de beste leermeesters in lezen, schrijven, literatuur, krijgskunde en filosofie. Ook bekwaamt hij zich in parrèsia en rhetorica. Nog voor zijn zeventiende levensjaar heeft hij kennis vergaard over zowel de klassieke als de prehistorische wereld, schrijft hij gedichten en blijkt hij in staat succesvol te duelleren.

Toch wordt Julius na verloop van tijd onrustig. Hoewel hij 'in theorie' veel dingen weet, voelt hij dat het werkelijke leven zich buiten de beveiligde zone afspeelt. "Want, hoe kun je werkelijk het leven ervaren als je je, zoals ik, in een glazen bol bevindt?" vraagt hij zich af. Hij realiseert zich dat als hij meer van de wereld zou willen weten, hij zijn huis, zijn stad en zelfs zijn land zou moeten verlaten. Hij zou moeten gaan zwerven om het leven waarover hij had gelezen te ervaren in al haar facetten om, met andere woorden 'ervaringskennis' op te doen.
Zijn besluit staat vast. In het diepst van zijn wezen voelt Julius dat hij moet zijn zoals een Enki, Prometheus, of Thoth, wil hij zijn eigen werkelijkheid verder kunnen vormgeven en begrijpen. En hoe kan hij, alvorens zijn lange reis te beginnen, dat beter doen dan door zich te vereenzelvigen met een beroemde voorganger. Zodra hij afscheid heeft genomen van zijn thuis en hij de stadspoort door is, verandert Julius zijn naam in Parcivalius; een versmelting van de naam Julius met die van een andere zoeker, Parceval.

Omdat Parcivalius heeft ontdekt dat tijd voor hem niet bestaat, is hij in staat de onderwerpen uit de geschiedenis mee te beleven alsof die zich in het hier en nu afspelen.


Jan G. Marque ©Bron: Vrijmetselarij Magazine: Jaargang 66, juli 2012, nr 6.